Kupillinen kahvia, johon on piirretty hymiö

Äänet

Miten joustava työnteko voi parantaa psyykkistä hyvinvointia

Työtekijöiden huono psyykkinen hyvinvointi maksaa yrityksille miljardeja liikevaihdossa, ja joustava työnteko voisi olla osa ratkaisua. Emily Reynolds tutustuu Yhdistyneen kuningaskunnan nykytilaan.

 

Psyykkisten sairauksien aiheuttama kuormitus työpaikoilla ei ole mitätön. Mental Health Foundation(1) mukaan lähes yhdellä seitsemästä on siitä kokemusta: 12,7 prosentissa kaikista Ison-Britannian sairaspäivistä syy on psyykkinen, ja paremman mielenterveyden tukemisen arvioidaan voivan säästää isobritannialaisilta yrityksiltä 8 miljardia puntaa vuodessa.

Mielenkiintoista kyllä, todisteet viittaavat yhä vahvemmin siihen, että joustava työnteko voisi auttaa ongelman lievittämisessä. Eräässä Durham Universityn vuoden 2010 tutkimuksessa(2) havaittiin, että joustavilla työmenetelmillä, jotka ”lisäsivät työntekijän hallintamahdollisuuksia ja valinnanvaraa”, vaikuttivat positiivisesti moniin terveysseikkoihin – unen laatuun, väsymykseen ja vireystasoon, verenpaineeseen ja psyykkiseen hyvinvointiin – sekä ”toissijaisiin" asioihin, kuten yhteisöllisyyden tunteeseen ja sosiaaliseen tukeen työpaikalla.

Toisessa tutkimuksessa, jonka Kingston University toteutti Chartered Institute of Personnel and Developmentin (CIPD) puolesta(3), selvisi, että joustavilla sopimuksilla työllistetyt työntekijät olivat emotionaalisesti osallistuvampia ja tyytyväisempiä työhönsä, todennäköisempiä puhumaan organisaatiostaan positiiviseen sävyyn ja epätodennäköisempiä irtisanoutumaan.

Jopa Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus julkaisi raportin(4), jossa työnantajia kehotettiin tarjoamaan joustavia työntekomahdollisuuksia juuri tästä syystä, ja terveysministeri kuvaili sitä ”olennaiseksi hyvinvoinnin kannalta”. Nämä joustavan työnteon ja mielenterveyden väliset yhteydet huomioiden monien britannialaisten yritysten kysymys onkin se, miten joustavia työntekokäytäntöjä pitäisi toteuttaa.

Yhdeksästä viiteen -rytmistä luopuminen

Toimistotyötä on tehty perinteisesti kiinteillä työajoilla: tavallisesti yhdeksästä viiteen tai kahdeksasta kuuteen. Nykyisin monet yritykset antavat kuitenkin työntekijöidensä työskennellä eri aikoina – se voi tarkoittaa normaalin työviikon mahduttamista harvempiin päiviin tai päivän myöhempään aloittamista tai lopettamista.

Yhdistyneen kuningaskunnan psyykkistä hyvinvoinnin hyväntekeväisyysjärjestö Mind huomauttaa myös, että joustavat työtunnit – joiden avulla työntekijät voivat hallita paremmin niitä tunteja, jotka he viettävät töiden parissa – voivat mahdollistaa ”paremman työelämän ja vapaa-ajan välisen tasapainon sekä mahdollisuuden välttää työmatkaruuhkia ja -maksuja ja päästä sovituille lääkärin vastaanotoille” – mikä on kaikki tärkeää psyykkisen hyvinvoinnin ongelmien kanssa painiville.

Töiden aloittaminen myöhemmin voi olla siunaus niille, joille aikaiset aamut ovat haastavia esimerkiksi lääkkeistä johtuen.

Joustavat työtunnit voivat auttaa yleisesti ”ihmisiä tasapainottamaan töiden ja henkilökohtaisten elämiensä vaatimuksia tehokkaammin”, professori Kinman selittää. ”On todistettu, että joustavasti työskentelevät kertovat voivansa paremmin ja olevan tyytyväisempiä työhönsä”, hän sanoo.

Vähennetyt tunnit

Työtuntien vähentäminen voi myös estää loppuunpalamisen, mikä voi joidenkin tutkimusten(5) mukaan vaikuttaa yli puoleen miljoonaan henkilöön jo pelkästään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Eräässä vuonna 2015 tehdyssä tutkimuksessa(6) havaittiin, että työtuntien vähentäminen vaikutti positiivisesti uneen, muistiin, negatiivisiin tunteisiin, väsymykseen ja uupumiseen. Toisen(7) mukaan työnantajien pitäisi vähentää psyykkisen hyvinvoinnin ongelmista kärsivien työntekijöiden työtunteja ”vähentääkseen huonon psyykkisen hyvinvoinnin kuormitusta työssäkäyvään väestöön”.

Iloinen nainen keltaista taustaa vasten

Joustavat työjärjestelyt, jotka lisäävät työntekijöiden mahdollisuutta vaikuttaa työntekoon, parantavat hyvinvointia ja edistävät mielenterveyttä

 

Etätyöskentely

Paremmat työtunnit eivät ole kuitenkaan ainoa keino parantaa psyykkistä hyvinvointia työpaikalla. Myös ympäristönmuutos – jolloin työntekijät voivat tehdä töitä toimitilan ulkopuolella – voi auttaa. Tutkimusten(8) mukaan etätyöskentely voi parantaa psyykkistä hyvinvointia ja hyvinvoinnin lisäksi myös työtyytyväisyyttä(9). Kotoa, jaetusta toimitilasta tai coworking-tilasta työskentely voi erään tutkimuksen mukaan(10) myös vähentää loppuunpalamista, stressiä ja henkistä uupumusta.

Gail Kinman, University of Bedfordshiren työterveyspsykologian professori, huomauttaa, että työmatkan stressi voi rasittaa työntekijöitä merkittävästi – erityisesti, jos heillä on jokin lääkitys tai jos he yrittävät taiteilla perheen ja uran välillä.

Tutkimusten mukaan 33 prosenttia pitkän työmatkan omaavista (yli 60 minuuttia suuntaansa) sairastuu todennäköisemmin masennukseen. Heillä on 40 prosenttia todennäköisemmin taloushuolia, ja he ilmoittavat 12 prosenttia todennäköisemmin työperäiseen stressiin liittyvistä ongelmista(11).

Myös Mind(12) mainitsee asiasta – työmatkat voivat olla äärimmäisen stressaavia, ja ne aiheuttavat lisäksi merkittäviä kustannuksia. Tästä stressistä luopuminen voi antaa psyykkisen hyvinvoinnin ongelmista kärsiville kaivatun hengähdystauon.

Etätyön sovittaminen kaikille toimivaksi

Etätyöskentely voi edellyttää soveltuvaa koulutusta esimiehille. ”Esimiehille ei ole aina taitoa tukea [henkilöstöään]”, kertoo Almuth McDowall, joka on organisatorisen psykologian dosentti Birkbeck, University of Londonissa. Hänen mukaansa työpaikoilla mitataan työpöydän ääressä vietettyä aikaa eikä tehdyn työn laatua. ”Tämän on muututtava”, hän sanoo. ”Toisinaan henkisen hyvinvoinnin kehitys on hidasta, koska joustavat menetelmät on otettava käyttöön oikein.”

Kinman on samaa mieltä. ”Joillakin esimiehillä on vaikeuksia johtaa henkilökuntaansa etänä, sillä he uskovat edelleen, että kasvokkain vietetty aika on tuottavaa aikaa ja että työntekijät laiskottelevat, kun heitä ei voi nähdä työn touhussa”, hän selittää. ”Lisäkoulutusta vaaditaan taitojen kehittämiseen.”

Lisäksi interventioiden on oltava järjestelmällisiä niin, että työn stressin lähteet tunnistetaan ja niiden lähteet korjataan”, Kinman sanoo. ”Haluamme vähentää vaatimuksia ja lisätä hallintaa ja tukea. Lopullisena tavoitteena on auttaa henkilöstöä kehittämään joustavuutta ja sallia työntekijöiden hallita työnsä vaatimuksia tehokkaasti.”

Vaihtoehtojen salliminen

On selvää, että joustavassa työnteossa – kuten psyykkisessä hyvinvoinnissakin – ei ole kaiken kattavaa ratkaisua. Joillekin, erityisesti niille, joilla on vaikeuksia omien rutiinien luonnissa, joustava työnteko on kaikkea muuta kuin houkutteleva ajatus.

On erittäin tärkeää antaa työntekijöille mahdollisuus valita, haluavatko he työskennellä joustavasti, sekä heidän työskentelynsä rakenne”, Kinman kertoo. ”Kaikki eivät halua työskennellä joustavasti. Jotkut haluavat työskennellä työnantajien tiloissa samaan aikaan joka päivä. Mahdollisuus hallita työn rakennetta ja valita se itse on avainasemassa joustavuuden etujen osalta.”

Tutkimustulokset tukevat tätä: vaikuttaa siltä, että psyykkisen hyvinvoinnin parantuminen saavutetaan antamalla työntekijöiden tehdä omat päätöksensä sen sijaan, että heidän käskettäisiin käyttää yhtä ”joustavaa” vaihtoehtoa.


 

Emily Reynolds on palkittu freelancetoimittaja ja teoksen A Beginner’s Guide to Losing Your Mind kirjoittaja.

Lähteet:

(1) https://www.mentalhealth.org.uk/statistics/mental-health-statistics-mental-health-work

(2) http://cochranelibrary-wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD008009/full

(3) https://kar.kent.ac.uk/28280/

(4) https://www.gov.uk/government/news/employers-urged-to-offer-flexible-working-to-support-mental-health-needs–2

(5) http://www.hse.gov.uk/statistics/causdis/stress/

(6) http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0020872815580045

(7) http://oem.bmj.com/content/early/2015/06/22/oemed-2014-102791.short

(8) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ntwe.12097

(9) http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1039856215608284

(10) http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0003122415622391

(11) https://www.independent.co.uk/news/business/news/long-commutes-work-employee-depression-obesity-productivity-workers-research-travel-a7749206.html

(12) https://www.mind.org.uk/information-support/tips-for-everyday-living/workplace-mental-health/types-of-work/#flexible