Trendit

IFRS 16: viisi asiaa, jotka sinun on tiedettävä nyt

Kun IFRS 16 astuu voimaan tammikuussa 2019, suhde yritysten ja näiden vuokrasopimusten välillä muuttuu. Tämä koskee myös toimistotiloja ja muita kiinteistöjä. Palkittu talousjournalisti Melanie Wright selittää seuraavaksi, mitä muutokset tarkoittavat ja miksi yritysten tulee varmistaa olevansa valmiina tähän

 

Monet yritykset vuokraavat monenlaisia asioita liiketoimintansa tueksi, kuten toimistotilaa tai autoja. Uusin International Financial Reporting Standards (IFRS) -standardi, IFRS 16, astuu voimaan tammikuussa 2019. Se muuttaa sitä, kuinka yritysten on tunnistettava, mitattava, esitettävä ja julkistettava vuokrasopimuksensa.

1. Valmistaudu ilmoittamaan vuokrasopimukset taseessasi

Vuokranottajien on eroteltava kirjanpidossaan rahoitusvuokraukset, jotka raportoidaan taseessa, ja käyttövuokraukset, jotka ovat taseen ulkopuolisia, mutta International Accounting Standards Board -lautakunnan mukaan tämä vaikeuttaa sitä, että saataisiin tarkka kuva yhtiön vuokraomaisuuksista ja vastattavista. Kun IFRS 16 -säännöt astuvat voimaan, lähes kaikki vuokratut asiat on merkittävä taseeseen omaisuudeksi ja vastattaviksi. Tämä ratkaisee ongelman.

2. Arvioi sopimuksiasi tarkkaan

Vuokrauksen määritelmä on IFRS 16 -sääntöjen mukaan laajempi kuin tämänhetkisten International Accounting Standards (IAS) 17 -sääntöjen mukaan, joten yritysten on arvioitava sopimuksiaan mahdollisia vuokraelementtejä silmällä pitäen havaitakseen, osuvatko ne uusien sääntöjen alaisuuteen. IFRS 16 -sääntöjen mukaan sopimus sisältää vuokrauksen, jos se ”ilmaisee oikeutta hallita tietyn omaisuuserän käyttöä tietyn ajanjakson ajan korvausta vastaan” (IFRS 16:9). Määrittääkseen, sisältääkö sopimus vuokrauksen, yritysten on päätettävä, onko olemassa tällaista omaisuuserää ja onko heillä oikeutta saada kaikki taloudelliset edut omaisuuden käytöstä.

Jos yhtiösi esimerkiksi vuokraa osan varastotilasta säilyttääkseen siinä tavaroita, mutta pinta-ala vaihtelee käytettävän tilan saatavuudesta riippuen, tätä ei todennäköisesti määritetä vuokraukseksi IFRS 16:n alla, koska tarkkaa omaisuuserää ei voida määrittää. Jos kuitenkin yhtiösi vuokraa tietyn yksikön varastolaitoksessa tietyksi ajaksi, omaisuuserä voidaan paikallistaa ja sopimuksesi sisältää vuokrauksen.

 

3. Tarkasta tämänhetkiset vuokrauspäätöksesi

IFRS 16 vaikuttaa suorituskykyyn ja rahoitusasteisiin, kuten pääoman kiertoasteeseen, velkaantumisasteeseen, käyttöpääomasuhteeseen, rahoituskuluihin ja nettotuottoon, joten on tärkeää, että yritykset ovat valmiina näihin muutoksiin. Monet vuokraajat tulevat havaitsemaan käyttörahavirran lisääntyvän, koska vain se osa vuokranmaksuista, joka heijastelee korkoa vuokravakuudelle, voidaan esittää rahoitustoimissa.

Yritysten, jotka eivät ole sisältäneet ”jäädytettyjä” yleisesti hyväksyttyjen tilinpäätösnormistojen (GAAP) lausekkeita rahoitusjärjestelyihinsä, lainakovenantteja saatetaan mahdollisesti rikkoa sääntöjen astuessa voimaan, koska niiden kirjaamat velkatasot voivat nousta. Yritykset, jotka todennäköisesti suorittavat pääomamarkkinatapahtumia ennen IFRS 16:ta tai sen jälkeen, tulee miettiä, mikä vaikutus näillä on velkaantumisasteisiin. Ne haluavat myös ehkä arvioida vuokrapäätöksiään uudestaan.

4. Hae joustavampia vuokraehtoja

IFRS 16 mahdollistaa kaksi poikkeusta. Nämä ovat vuokrasopimukset, joiden vuokra-aika on 12 kuukautta tai vähemmän ilman osto-optiota, ja vuokrasopimukset, joissa kohde-etuutena olevan omaisuuserän arvo on uutena ostettuna matala. Jos esimerkiksi yritys vuokraa työtilan muutamaksi kuuksi, tätä ei tarvitse tunnistaa taseessa. Yritykset, jotka ovat sitoutuneet pitempiin vuokriin, voivat siis haluta löytää joustavampia vuokraehtoja, joilla hallita vaikutuksia taseisiinsa.

5. Mieti uudelleen kiinteistövuokriesi tyyppiä ja pituutta

Kiinteistövuokrat, kuten toimistotilat, on otettava huomioon taseissa IFRS 16 -sääntöjen julkaisun jälkeen, joten yhtiöt saattavat haluta siirtyä lyhempiin vuokraehtoihin tai ulkoistaa toimistotilat palveluntarjoajille. Yllä linjattujen poikkeusten alaisena näitä ei tarvitse sisältää taseeseen. Tämä vähentää hallinnon aiheuttamia paineita.

 


Melanie Wright on Isossa-Britanniassa asuva palkittu talousjournalisti ja The Daily Telegraphin aiempi varapäätoimittaja. Hän kirjoittaa useisiin brittilehtiin, kuten The Sunday Timesiin, The Daily Telegraphiin ja The Observeriin