Ei vain muotihullutus: mitä lohkoketjut tarkoittavat yrityksille?

Trendit

Ei vain muotihullutus: mitä lohkoketjut tarkoittavat yrityksille?

Oletko kyllästynyt lukemaan lohkoketjuista? Älä luovuta silti vielä: teknologia antaa mahdollisuuksia muovata uudelleen tapaamme työskennellä, sitä, mitä teemme, ja sitä, missä teemme sen. Hannah Hudson tutustuu sen potentiaaliin ja siihen, miten se vaikuttaa joustavaan työntekoon

 

Lohkoketju ei ole vain muotisana. Bitcoinin taustalla vaikuttavan teknologian mahdolliset muutokset ajattelu- ja liiketoimintatapoihimme herättävät yhä enemmän kiinnostusta. Se voi uudistaa prosesseja kaikilla toimialoilla pankkitoiminnasta digitaaliseen oikeuksienhallintaan ja muuttaa, miten yritykset pitävät yhteyttä asiakkaisiinsa, miten yksilöt suorittavat maksutapahtumia ja miten esineiden internetin laitteet toimivat.

Mikä lohkoketju on?

Lohkoketjutekniikka mahdollistaa lyhyesti sanottuna yritysten monimutkaisten transaktioiden yksinkertaistuksen ja optimoinnin tekemällä tietojen jakamisesta nopeaa ja läpinäkyvää mutta silti täysin turvallista. Lohkoketju tallentaa jokaisen verkkotransaktion – oli kyseessä sitten arvo, tavara, palvelu tai yksityinen tieto – tapahtumahetkellä useissa verkkosijainneissa. Näitä tallenteita kutsutaan lohkoiksi, ja jokaiseen lohkoon sisältyy salattuna tieto sitä edeltävistä lohkoista – eli ketjusta.

Miksi sillä on merkitystä?

Lohkoketjut voivat auttaa yrityksiä toimimaan järkevämmin ja nopeammin. Tällä hetkellä se on käytössä tai sen käyttöä harkitaan esimerkiksi pankkien välisissä maksuissa, konttien seurannassa, timanttien omistussuhteiden ja aitouden varmistamisessa ja akateemisten suoritusten vahvistamisessa, joten mahdollisuuksia on monia.

Globaalit yhtiöt ovat kiinnostuneita. Joulukuussa 2016 julkaistussa Deloitte-kyselyssä haastateltiin ylintä johtoa vähintään puolen miljardin dollarin liikevaihdon organisaatioissa. 28 prosenttia kertoi yrityksensä sijoittaneen jo vähintään viisi miljoonaa dollaria lohkoketjuteknologiaan, ja 10 prosentilla summa oli vähintään 10 miljoonaa(1).

Mistä tämä innostus sitten kumpuaa? Yli kolmannes johtohenkilöstöstä kertoi syyksi sen, että he uskovat lohkoketjun voivan parantaa järjestelmien toimintaa joko kustannuksia pienentämällä tai nopeutta lisäämällä. Yli kolmannes (37 prosenttia) mainitsi lohkoketjun ylivertaiset tietosuojaominaisuudet teknologian suurimpana valttina. Ja lähes neljännes (24 prosenttia) korosti lohkoketjun potentiaalia uusien liiketoimintamallien ja tulonlähteiden saamisessa.

 Miten se muuttaa liiketoimintatapojamme?

Lohkoketjun potentiaalin ymmärtäminen edellyttää ns. älykkäiden sopimusten ymmärtämistä. Niiden avulla asetetaan säännöt, jotka määrittävät, miten kunkin lohkoketjun koodin laukaisema sopimus toimii, ja suoritetaan tiedonvaihtoja.

”Vaatimaton myyntiautomaatti on älykkään sopimuksen alkuperäinen muoto”, lohkoketjupioneeri Nick Szabo kirjoittaa The Chamber of Digital Commercelle tekemässään valkoisessa kirjassa. ”Myyntiautomaatin ytimessä on turvamekanismi: kassassa olevan summan on oltava pienempi kuin kassan murtamisen hinta. Lisäksi laite kuvastaa kaupan luonnetta: se laskee ja luovuttaa vaihtorahaa sekä asiakkaan valitseman tuotteen(2)”.

Hän lisää: ”Älykkäät sopimukset voivat vähentää monimutkaisten tulosten laskemisen kustannuksia, jolloin ne voivat mahdollistaa uusia sopimuksia, jotka eivät ole ennen olleet mahdollisia(3)”. Jos organisaatiolla on esimerkiksi paljon kaupallisia liiketoimitallenteita, älykkäät sopimukset voivat digitoida Yhdysvaltain kauppalain arkistoinnin ja automatisoida uusimis- ja vapautusprosessit.

Jos yritys siirtää tuotteita kansainvälisesti, lohkoketju voi helpottaa sitä nopeammilla rembursseilla ja kauppamaksumääräyksillä ja mahdollistaa samalla suuremman rahoitusvarojen likviditeetin.

Rahoitusorganisaatiot voivat käyttää älykkäitä sopimuksia rahoitustietojen tarkkaan ja läpinäkyvään tallentamiseen eri organisaatioiden välillä, mikä johtaa parempaan taloudelliseen raportointiin ja vähäisempiin tilintarkastus- ja vakuutuskustannuksiin.

Lisäksi älykkäät sopimukset voivat parantaa toimitusketjun jokaisen vaiheen näkyvyyttä. Esineiden internetin avulla laitteet voivat kirjoittaa tietoja älykkääseen sopimukseen tuotteen siirtyessä tehtaalta hyllylle, mikä mahdollistaa reaaliaikaisen näkyvyyden koko toimitusketjusta.

Ei vain muotihullutus: mitä lohkoketjut tarkoittavat yrityksille?

Hyödynnä lohkoketjun teho ja auta yritystäsi toimimaan järkevämmin

 

Vaikuttaako se työpaikkoihin?

”Lohkoketju voi olla suuri taloudellinen tasoittaja”, Don ja Alex Tapscott ennustavat kirjassaan Blockchain Revolution viitaten siihen, että se voi hävittää talouden välikäden ja palkita kehittäjiä ja tekijöitä, jotka tuottavat aitoa arvoa.

Vaikka se voikin vähentää riippuvuutta joistakin kolmansista osapuolista, kuten pankeista, asianajajista ja välittäjistä, ei se välttämättä poista tarvetta manuaaliselle työlle. ”Vaikka useimmat teknologiat automatisoivat helppoa oheistoimintaa, lohkoketjut automatisoivat yleensä ydintekemistä”, Ethereum-lohkoketjualustan perustaja Vitalik Buterin on maininnut. ”Taksikuljettajan työn viemisen sijaan lohkoketju vie Uberin työn ja antaa kuljettajien olla suoraan yhteydessä asiakkaaseen.”

Lohkoketju toimii myös katalyyttina uusille rooleille kryptovaluutta-alalla ja muilla siihen liittyvillä aloilla. Vuoden 2017 rahoituspalvelujohtajien kyselyssä selvitettiin, missä lohkoketjuosaamista tarvitaan eniten. 51 prosenttia vastaajista etsii kaupankäyntiteknologian osaajia, 47 prosenttia ohjelmoijia ja 44 prosenttia henkilöstöä, joka taitaa analytiikan(4).

Muuttuvatko palkkaus ja koulutus?

”Lohkoketju voi pian auttaa johtoa ja henkilöstöhallintoa luomaan pysyviä siirrettäviä tallenteita henkilön koulutushistoriasta”, kertovat Alexandra Whittington ja Rohit Talwar, jotka ovat toimittajia tulevaisuutta ennakoivassa Fast Future -yrityksessä (5). ”Kun työntekijöitä on useissa eri työtiloissa, lohkoketjuun perustuva oppimisenhallintajärjestelmä voisi taata, että työnantaja pysyy tilanteen tasalla kaikista työntekijöiden koulutus- ja kehitystoimista pakollisista yrityksen webinaareista aina hyvinvointineuvontaan asti.”

Myös palkkausta voidaan yksinkertaistaa henkilöllisyyden tunnistusmenetelmillä – yksittäisten henkilöiden hallitsemina ja riippumattomien virastojen todentamina. ”Tällä hetkellä LinkedInin kaltaiset keskitetyt alustat omistavat tietomme ja tienaavat niillä, mutta tulevaisuudessa lohkoketjutilikirjat voivat korvata ansioluettelot parhaina kuvauksina henkilön ammatti- ja koulutustaustasta”, Talwar kertoo.

Hän viittaa APPII-startup-yritykseen, joka on julkistanut lohkoketjulla vahvistetut ansioluettelot. Niiden avulla rekrytoijat, palkkauksesta kiinnostuneet yhtiöt ja muut kolmannet osapuolet voivat vahvistaa, että hakijalla on tutkinto, ammattipätevyys ja rooli halutun toimialan yrityksessä.

Miten lohkoketju auttaa etätyöntekijöitä?

”Jotkin lohkoketjuteknologian luontaiset ominaisuudet voivat auttaa kehittämään seuraavan sukupolven työalustat, jotka ovat reilumpia ja tehokkaampia”, RSA:n strateginen työvoimaneuvonantaja Andy Spencer kertoo. Rekrytointiongelmiin lukeutuvat ”ennakkoluulot ja -asenteet, käytettävissä olevien työntekijöiden löytäminen, keskitettyjen sosiaalisten verkkojen luottamuspula, roskaposti ja välikäsien kalleus… Lohkoketju voi auttaa meitä yhdistämään työn ja siihen soveltuvat ja halukkaat työntekijät(6).”

Spence kertoo turvallisemmista ja nopeammista maksuista, joita voidaan välittää asiakkaan ja työntekijän välillä käyttämällä digitaalisia älykkäitä sopimuksia. ”Tämä voi vähentää kassavirtaongelmia, jotka johtuvat viivästyneistä maksuista työntekijöille, sekä palkkapäivälainojen käyttöä”, hän jatkaa. ”Lohkoketjua [ja muita teknologioita] käyttämällä työntekijät voivat jakaa ansaitun palkan jopa ulkomailla asuvien perheenjäsenten kanssa vähäisillä rahansiirtokuluilla.”

Teknologia auttaa työntekijöitä myös käyttämään etätietoja turvallisemmin. MIT Media Labin startup-yritys Enigma hyödyntää lohkoketjun tietosuoja- ja turvallisuusetuja hajautetussa pilvialustassa, joka takaa tietosuojan. Enigma salaa ja suojaa tiedot, vaikka ne jaettaisiin muiden kanssa, jolloin tietoa voidaan tallentaa, jakaa ja analysoida ilman, että sitä paljastetaan kokonaan millekään osapuolelle.

Miten se vaikuttaa työtiloihin?

”Kun lohkoketju automatisoi ja virtaviivaistaa työprosesseja, yrityksen henkilöstömäärä ja työtilavaatimukset voivat vähentyä”, Fast Futuren Whittington toteaa. ”Tämä voi johtaa toimistorakennusten sulkemiseen ja lähempänä asuinalueita tai asiakkaita sijaitsevien joustavien työtilojen ja coworking-tilojen hyödyntämiseen.”

”Seuraavaan vaiheeseen voivat kuulua coworking-tilat, jotka toimivat hajautettuina autonomisina organisaatioina”, Talwar jatkaa. ”Nämä työntekijättömät organisaatiot voivat hyödyntää esineiden internetiin yhdistettyjen antureiden, tekoälyn ja lohkoketjun yhdistelmää vuokrasopimusten myöntämiseen ja vuokralaisten kulujen automaattiseen laskutukseen ja keräämiseen älykkään sopimuksen avulla ennalta sovittujen ehtojen mukaisesti.”

 


Hannah Hudson on Regus magazinen toimittaja

Lähteet:

(1) https://www2.deloitte.com/us/en/pages/about-deloitte/articles/press-releases/deloitte-survey-blockchain-reaches-beyond-financial-services-with-some-industries-moving-faster.html

(2) https://digitalchamber.org/wp-content/uploads/2018/02/Smart-Contracts-12-Use-Cases-for-Business-and-Beyond_Chamber-of-Digital-Commerce.pdf

(3) https://digitalchamber.org/wp-content/uploads/2018/02/Smart-Contracts-12-Use-Cases-for-Business-and-Beyond_Chamber-of-Digital-Commerce.pdf

(4) http://uk.businessinsider.com/the-uk-has-a-blockchain-talent-problem-2017-7

(5) http://fastfuturepublishing.com

(6) https://www.thersa.org/discover/publications-and-articles/rsa-comment/2018/02/blockchain-platforms-can-enable-good-work